ΤΑ ΠΟΙΟ ΤΡΕΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Από ειδύλλιο που δε στέριωσε και τουρίστα που πέφτει πάνω σε στάση λεωφορείου επειδή χάζεψε αιθέριες υπάρξεις με μπικίνι μέχρι πιθήκους που κλέβουν ρούχα και άντρα που παθαίνει καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν σε οίκο ανοχής, δεν είναι λίγες οι φορές που ασφαλιστικές εταιρείες έζησαν το θέατρο του παραλόγου, αφού κλήθηκαν να αποζημιώσουν πελάτες τους επειδή στις διακοπές τους, αυτό που τους συνέβη, μάλλον συμβαίνει μία φορά στις χίλιες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ασφαλιστική αποζημίωσε τον ταλαιπωρημένο από τα βάσανα της ζωής πελάτη της, ενώ σε άλλες δεν το έκανε καθώς δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αιτήματα για αποζημίωση με… happy end

Read more

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για την εξυγίανση του Επικουρικού Κεφαλαίου αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, αναμένεται εντός του δεκαημέρου να κατατεθούν οι επίσημες δεσμευτικές προσφορές  για το run off. 

Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν στο Underwriter.gr ότι πρόκειται για «μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο» ως προς τις εξελίξεις στο Επικουρικό Κεφάλαιο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και απαιτούνται  λεπτές ισορροπίες για την εξεύρεση μιας επωφελούς λύσης και για τις δύο πλευρές, η οποία θα δώσει επιτέλους διέξοδο στις εκκρεμότητες χιλιάδων οδηγών που περιμένουν να αποζημιωθούν.

Read more

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη 

Πέντε δυνατότητες έχουν στη διάθεσή τους οι παράλληλα ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι προκειμένου να μειώσουν ή ακόμα και να διαγράψουν πλήρως τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Το Capital.gr, καθώς η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου αναμένεται να φορτώσει με ακόμα περισσότερες ασφαλιστικές οφειλές τούς επαγγελματίες (π.χ., εισφορές για επικουρικό-εφάπαξ, για αμοιβές με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), δημοσιεύει έναν συνοπτικό οδηγό διαχείρισης των χρεών, ο οποίος προβλέπει νέες αλλά και παλιές δυνατότητες ρύθμισής τους, με ή χωρίς διαγραφή τους.

Οι δυνατότητες ρύθμισης χρεών έχουν ως εξής:

1. Πλήρης διαγραφή οφειλών παράλληλα ασφαλισμένων 

Η δυνατότητα αυτή ισχύει εφόσον υπάρχει «εύλογη αμφιβολία» ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου, μπορούν να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται από τυχόν επιβληθέντα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Η σχετική δυνατότητα αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Η εύλογη αμφιβολία μπορεί να αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα κριτήρια:

-Την ύπαρξη δικαστικής απόφασης υπέρ του ασφαλισμένου οφειλέτη.
-Την ύπαρξη αντίθετων δικαστικών αποφάσεων επί του ίδιου δυσχερώς ερμηνευόμενου νομικού θέματος.
-Την προηγούμενη μακρόχρονη πρακτική της διοίκησης συνεπεία της οποίας είχε δημιουργηθεί στα υπόχρεα πρόσωπα η πεποίθηση περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση.
-Την ύπαρξη διαφορετικών οδηγιών επί του ίδιου θέματος από τη διοίκηση.
-Την πλήρη ασφάλιση από μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση κατά την ίδια χρονική περίοδο για την οποία έχουν καταλογιστεί εισφορές από φορέα ασφάλισης μισθωτών ή μη μισθωτών.

Για την επίλυση των παραπάνω ασφαλιστικών αμφισβητήσεων εκδίδεται, για κάθε εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων, απόφαση του υπουργού Εργασίας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτική ασφάλιση των παραπάνω εξεταζόμενων ασφαλιστικών περιπτώσεων και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο ζήτημα.

2. Πλήρης διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών «ανεπίδεκτων είσπραξης» 

Βασικός όρος γι’ αυτό είναι οι οφειλές αυτές να έχουν κριθεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης μετά την παρέλευση δέκα χρόνων.
Προβλέπονται οι ακόλουθες περιπτώσεις διαγραφής οφειλών:

* Πλήρες «κούρεμα» αφού περάσουν 10 χρόνια 
Κάθε οφειλή που έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται αφού περάσουν 10 χρόνια από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.
Για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης –και, έτσι, να διαγραφεί– πρέπει να συντρέχουν οι εξής τρεις προϋποθέσεις:
– Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων χωρίς αποτέλεσμα.
– Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
– Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες διατάξεις ή να μην είναι δυνατή η άσκησή της.

* Πλήρες «κούρεμα» πριν περάσουν 10 χρόνια 
Πριν περάσουν 10 χρόνια, οφειλές μπορούν να κριθούν διαγραπτέες και να διαγραφούν πριν από την παρέλευση της δεκαετίας εάν:
– Έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον χαρακτηρισμό τους ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
– Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων.
– Έχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών (εφόσον προβλέπεται) με την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

* Πλήρες «κούρεμα» οφειλών μη ανεπίδεκτων είσπραξης 
Τέτοιες είναι:
– Οι οφειλές αποβιωσάντων που δεν καταλείπουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο και των οποίων οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά.
– Κύριες οφειλές που δεν υπερβαίνουν τα 50 ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή τους μέσα σε 10 χρόνια από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.
– Συνολικές οφειλές από οποιαδήποτε αιτία που δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξή τους μέσα σε 10 χρόνια από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

3. Διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και των προστίμων

Η δυνατότητα αφορά χρέη πάνω από 20.000 ευρώ ευρώ, τα οποία έχουν γεννηθεί έως 31/12/2016 ή έως 31/12/2017 (κατά περίπτωση), εφόσον ο οφειλέτης ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πιο αναλυτικά: 

– Οφειλές από 20.001 έως 50.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις. 
Σε αυτή την περίπτωση, διαγράφεται το 85% των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η ρύθμιση αυτή αφορά χρέη που έχουν γεννηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Για να ρυθμίσει κάποιος έτσι τις οφειλές του, θα πρέπει να είναι κερδοφόρος έστω για έναν χρόνο κατά την τελευταία 3ετία. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως 31 Δεκεμβρίου 2018. 
Αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής. Ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι) προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8. Επίσης, για να ενταχθεί ένας αυτοαπασχολούμενος στη ρύθμιση, θα πρέπει οι συνολικές οφειλές του προς όλους τους πιστωτές του να μην ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ και –ταυτόχρονα– τα χρέη προς τα Ταμεία να μην ξεπερνούν το 85% των συνολικών χρεών του.

– Οφειλές από 50.001 ευρώ και πάνω μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις.
Σε αυτή την περίπτωση διαγράφεται το 85% των προσαυξήσεων και προστίμων. Η ρύθμιση αφορά οφειλές γεννημένες έως και την 31η Δεκέμβρη 2017. 
Για την ένταξη ενός οφειλέτη με χρέη άνω των 125.000 ευρώ στη ρύθμιση θα πρέπει να εγκριθεί από το ΚΕΑΟ μια έκθεση βιωσιμότητας και ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της επιχειρήσής του. Αποκλείονται από τη δυνατότητα ρύθμισης όσοι χρωστάνε πάνω από 50.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ, αλλά και όσοι οφείλουν πάνω από 200.000 ευρώ και η αξία της ακίνητης περιουσίας τους ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Δεν προτείνονται ρυθμίσεις στην περίπτωση που: 

– Η προς ρύθμιση συνολική ασφαλιστική οφειλή ξεπερνά τα 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει το 20πλάσιο αυτής.
– Η προς ρύθμιση συνολική οφειλή ξεπερνά τα 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ανέρχεται πάνω από το 15πλάσιο αυτής.

4. Ρύθμιση οφειλών έως 12 δόσεις

Αφορά όλες τις οφειλές ανεξαρτήτως ύψους ή παλαιότητας, προς όλους τους κλάδους ασφάλισης (π.χ., μισθωτών, τέως ΙΚΑ, αυτοαπασχολούμενων, τέως ΟΑΕΕ) σε έως 12 δόσεις. Δεν προβλέπεται καμία διαγραφή κύριας οφειλής ή έστω των προστίμων και των προσαυξήσεων.

Δικαιούχοι υπαγωγής είναι όλοι οι ασφαλισμένοι πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων.

Οφειλές που εντάσσονται μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες:

* Δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχουν προκύψει έπειτα από απώλεια των δικαιωμάτων αυτών. 

* Τελούν σε αναστολή είσπραξης έπειτα από επιλογή του οφειλέτη. 

* Δεν εντάσσονται οφειλές από αναγνωρίσεις και οφειλές χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Ως βασικοί όροι ρύθμισης προβλέπονται: 

– Ρύθμιση των οφειλόμενων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών κατ’ ανώτατο όριο σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
– Δεν προβλέπεται ελάχιστο κεφαλαιοποιημένο ποσό ούτε ελάχιστο ποσό δόσης.
– Η επιβάρυνση της κύριας οφειλής από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την εξόφληση αυτής με επιτόκιο 8,05%.

5. Ρύθμιση οφειλών σε έως 40 δόσεις χωρίς «κούρεμα»

Η δυνατότητα αυτή αφορά χρέη έως 20.000 ευρώ προς τον κλάδο ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων (τ. ΟΑΕΕ), έως 15.000 ευρώ για τον κλάδο των επιστημόνων (τ. ΕΤΑΑ) και έως 4.000 ευρώ για τον κλάδο των αγροτών.

Αφορά όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη λόγω οφειλών.

Μπορούν να εξοφληθούν σε έως 40 δόσεις. Οι δόσεις αυτές εξοφλούνται έμμεσα από τους οφειλέτες μέσω παρακρατήσεων στις συντάξεις τους.

 

 

 

 

ΤΕΣΤ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ…

Έναν νέο σύμμαχο στο πεδίο της πρόληψης αποκτά η επιστημονική κοινότητα: την δυνατότητα πρόγνωσης της διάρκειας ζωής του ατόμου, πριν καν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα μιας ασθένειας!

Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

kosmas@underwriter.gr

Η πρόγνωση είναι δυνατή μέσω ενός τεστ αίματος, ανακάλυψη της επιστημονικής ομάδας του Yale University, το οποίο προβλέπει το προσδόκιμο ζωής κάθε ενδιαφερόμενου, μέσα από 9 βασικούς βιοδείκτες  και συνυπολογίζοντας παράλληλα τις διαφορές μεταξύ της βιολογικής και της χρονολογικής ηλικίας, δηλαδή αυτής που γιορτάζουμε στα γενέθλια.  

Read more

ΟΛΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΜΙΣΘΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ…

του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Φορώντας την αγαπημένη του πλέον κατακόκκινη γραβάτα ο κ. Αλέξης Τσίπρας και τρεκλίζοντας (λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας) ο κ. Ζαν Κλωντ Γιουγκέρ θα σκαρφαλώσουν στις 20 Αυγούστου, στην Πνύκα της Ακρόπολης για να σημάνουν από κοινού το «τέλος της εποχής των Μνημονίων» για την Ελλάδα.

Στις Βρυξέλλες όμως, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών με τον πλέον επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο ανακοίνωσαν ότι η Ελλάδα θα είναι πρώτη -και μοναδική- χώρα της Ευρωζώνης που τίθεται σε καθεστώς αυστηρής Ενισχυμένης Επιτροπείας για τα επόμενα 2 + 2 χρόνια.

Read more

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ…

του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ξοδεύει το 10% του ΑΕΠ (δηλαδή του συνολικού πλούτου που παράγει ετησίως) για να καλύψει τις συνταξιοδοτικές της δαπάνες. Από τα 100 ευρώ των πρωτογενών δαπανών που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο – αυτό το κονδύλι τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τα φορολογικά έσοδα-, περίπου τα 40 ευρώ διατίθενται για να πληρωθούν οι συντάξεις του Δημοσίου αλλά και για να επιχορηγηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου και αυτά να συνεχίσουν απρόσκοπτα την καταβολή των συντάξεων.

Read more

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΑ ΤΑ CAPITAL CONTROL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επιβολή των ελέγχων στη ροή κεφαλαίων. Το μήνυμα από την Φρανκφούρτη είναι σαφές: Τα capital control στην Ελλάδα θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2019.

Με πιο καθαρά λόγια:

  • Παρά την ολοκλήρωση του Μνημονίου ΙΙΙ, τον Αύγουστο του 2018, η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδα δεν πρόκειται να ανακτηθεί νωρίτερα από τον Απρίλιο-Μάιο του 2019.

 

Read more

ΒΕΤΟ Ε.Κ.Τ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Του Δημήτρη Κατσαγάνη 

«Κινδύνους» για «αντιστροφή των μεταρρυθμίσεων»  στο συνταξιοδοτικό, αλλά και την αναγκαιότητα για  «επιπλέον αποφασιστική πολιτική δράση» με στόχο την «ενίσχυση των διαρθρωτικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στο χώρο των συντάξεων και της υγείας μακροπρόθεσμα» βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία μηνιαία έκθεση της, η οποία δημοσιεύθηκε χθες.

Και αυτό μόλις μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο Bloomberg, σύμφωνα με τις οποίες «είναι δική μας υπόθεση με ποια μέσα θα φτάνουμε τους στόχους» για τις αρχές του 2019, βάσει της συμφωνίας με τους θεσμούς , η οποία ως γνωστόν προβλέπει και περικοπές έως 18% στις συντάξεις.                                      

Το «παράθυρο» Τσίπρα για αλλαγές στο μείγμα των μέτρων, γίνεται λίγες ημέρες μετά την δημοσίευση του Τεχνικού Μνημονίου, σύμφωνα με το οποίο το κομμάτι των αρνητικών «προσωπικών διαφορών» των συντάξεων (σ.σ. συντάξεις που θα καταστούν χαμηλότερες μετά τον επανυπολογισμό τους) που δεν μειωθεί το 2019, θα πρέπει να μειωθεί εμμέσως μέσω του συμψηφισμού με τις αυξήσεις που θα λάβουν μελλοντικά οι συντάξεις.

Μάλιστα, δεδομένου ότι στο υπ. Εργασίας προβλέπουν «αυξήσεις 2% από το 2022», βάσει όσων προβλέπει το Τεχνικό Μνημόνιο για μη απόδοση των ονομαστικών αυξήσεων στις συντάξεις με αρνητική «προσωπική διαφορά», τότε οι συντάξεις με μεγάλη αρνητική «προσωπική διαφορά» (άνω του 22% -24%, δεδομένου ότι όλες οι συντάξεις θα παγώσουν το 2019 -2021), θα συνεχίσουν και από το 2022 και έπειτα να χάνουν σε πραγματικούς όρους 2% το χρόνο.

 Αν επαληθευθούν οι εκτιμήσεις στελεχών ταμείων για αρνητικές «προσωπικές διαφορές» έως και 40%, τότε ορισμένες συντάξεις θα υποστούν πραγματικές μειώσεις ακόμα και το διάστημα 2022-2030!

Η αναφορά της ΕΚΤ για τις συντάξεις γίνεται σε ειδικό κεφάλαιο της εν λόγω έκθεσης η οποία είναι αφιερωμένη στην πιο πρόσφατη Έκθεση Γήρανσης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Κομισιόν.

Μάλιστα, στην έκθεση της ΕΚΤ αναγνωρίζεται πως η Ελλάδα ανήκει στις χώρες –μέλη εκείνες της ευρωζώνης, οι οποίες προχώρησαν στην μεγαλύτερη μείωση της δαπάνης για συντάξεις (σ.σ. λόγω της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου).  

Ωστόσο, η ΕΚΤ επισημαίνει πως «περαιτέρω κίνδυνοι σχετίζονται με την αντιστροφή των θεσπισμένων μεταρρυθμίσεων».

Επίσης,  η έκθεση «υποθέτει ότι όλες οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, θα εφαρμοστούν πλήρως. Εντούτοις, σε ορισμένες χώρες (π.χ. Ιταλία και Ισπανία) φαίνεται ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος να αντιστραφούν οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων που έχουν ήδη υιοθετηθεί».

Η ΕΚΤ, όμως, κάνει και άλλη μία επισήμανση, «φωτογραφίζοντας» την Ελλάδα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών με τους οποίους ήλθε σε επαφή το Capital.gr. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «ο κίνδυνος ανατροπών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσε να αυξηθεί για τις χώρες που επί του παρόντος προβάλλουν σημαντικές μειώσεις των δεικτών συνταξιοδοτικών παροχών».

» Εναλλακτικά», σημειώνει η ΕΚΤ, «σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κίνδυνος συνεχούς αύξησης των μεταβιβάσεων που σχετίζονται με την  κοινωνική πρόνοια θα μπορούσε να αυξηθεί, εάν οι ιδιωτικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δεν καλύψουν τα κενά».

Και καταλήγει, επισημαίνοντας πως «συνολικά, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες μεταρρύθμισης σε ορισμένες χώρες για να περιοριστεί η αναμενόμενη αύξηση του κόστους δημογραφικής γήρανσης σε ένα περιβάλλον ήδη υψηλών επιπέδων δημόσιου χρέους. Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι σημαντικό οι χώρες να λάβουν πρόσθετη αποφασιστική πολιτική δράση και να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων, της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας περίθαλψης».

 

 

 

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο – σκούπα  του Υπ. Εργασίας για την αδήλωτη εργασία και τις νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

– Την νέα αρχιτεκτονική προστίμου για την αδήλωτη εργασία η οποία προβλέπει μείωση του προστίμου με εναλλακτική την ασφάλιση του αδήλωτου εργαζόμενου
– Τη διαγραφή των αμφισβητούμενων οφειλών κυρίως προς τον πρώην ΟΑΕΕ που δημιουργήθηκαν πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, δηλαδή έως 31/12/2016.                   
– Ευνοϊκές διατάξεις για το καθεστώς μαθητείας στον τουρισμό
– Ευνοϊκές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των αγροτών 
– Δίνει τη δυνατότητα στους ανέργους να διατηρούν τον χρόνο ανεργίας τους στον ΟΑΕΔ, όταν εντάσσονται σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.                                                                                 – Θέτει επίσης περιορισμούς στο καθεστώς  της εργολαβίας 
– Εισάγει το δικαίωμα μη διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας μισθωτών ή μη, για την έναρξη καταβολής της σύνταξης. 
– Επανακαθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έναρξης και διακοπής της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τ. ΟΓΑ που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ.
– Εποπτεύει και ενθαρρύνει την αναδοχή των ασυνόδευτων στη χώρα μας ανηλίκων- υπηκόων τρίτων χωρών.

Το νομοσχέδιο διαμορφώνει μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία.

Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ στον εργοδότη και αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών. Το πρόστιμο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υποτροπής. α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί άμεσα ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τρίμηνη αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η έκπτωση θα είναι ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί το σύνολο των θέσεων εργασίας και το καθεστώς απασχόλησης. Δηλαδή το πρόστιμο θα μειώνεται:

α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών (πχ τουριστική περίοδος) εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης ο εργοδότης μπορεί να συμπληρώσει τον ασφαλιστικό χρόνο, προσλαμβάνοντας τον ίδιο εργαζόμενο την επόμενη σεζόν.

Πως θα διαγράφονται οι αμφισβητούμενες οφειλές προς ΟΑΕΕ

Με διάταξη που  περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Εργασίας  διαγράφονται οι αμφισβητούμενες οφειλές κυρίως προς τον πρώην ΟΕΕ που δημιουργήθηκαν πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, δηλαδή έως 31/12/2016.

Αυτό σημαίνει ότι δε θα απειλούνται πλέον από το ΚΕΑΟ οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

Α) Δημοσιογράφοι  ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ (πριν το 1993) οι οποίοι είχαν μπλοκάκι για δευτερεύουσες δημοσιογραφικές εργασίες και ο ΟΑΕΕ ζήτησε αναδρομικά υπέρογκα ποσά για την υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν. 
Β) Νέοι ασφαλισμένοι (από την 1/1/1993 και μετά) στο ΙΚΑ με ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών  οι οποίοι μπορούσαν να επιλέξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ εφόσον είχαν 25 ημέρες ασφάλισης κάθε μήνα στο ΙΚΑ.  Πολλοί αμελούσαν κάθε χρόνο τη βεβαίωση εξαίρεσης η το ταμείο διαπίστωνε ότι δεν συγκέντρωναν και τα 25 ένσημα με αποτέλεσμα να τους καταλογίζονται εισφορές.
Γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μικροεπιχειρηματίες και μικροξενοδόχοι, με απαλλακτικές από τον ΟΑΕΕ βεβαιώσεις, λόγω δραστηριότητάς τους σε μικρούς Δήμους με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι μπορεί να χρεώνονταν με αναδρομικές εισφορές από τον ΟΑΕΕ, ο οποίος ζητούσε εκκαθαριστικό εφορίας για να κρίνει αν υπάρχει υποχρέωση ή όχι υπαγωγής στην ασφάλιση με βάση εισοδηματικό κριτήριο.
Δ) Αμφισβητούμενα χρέη από το παρελθόν “σέρνουν” και μηχανικοί που βρίσκονταν ανάμεσα σε ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ επειδή είχαν αναπτύξει και μια εμπορικού τύπου δραστηριότητα, συναφή με το επάγγελμα του μηχανικού.

Για την επίλυση των ασφαλιστικών αμφισβητήσεων θα εκδίδεται υπουργική απόφαση ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την υπουργική απόφαση, θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να εξαιρεθεί η εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων από την ασφάλιση και κατ’ επέκταση να απαλλαχτεί από οφειλές (βεβαιωμένες και μη) ή από τόκους, προσαυξήσεις, τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Ειδικότερα η διάταξη αναφέρεται σε βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην Φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας περί την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων Φορέων για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016, οι οποίες “δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων”. Προσοχή, καθώς “τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται”.

 

 

 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

Του Νίκου Σακελλαρίου, αναδημοσίευση από το περιοδικό Insurance World 

Η ανακοίνωση της συνολικής παραγωγής του α’ τριμήνου 2018 από τις εταιρείες μέλη της ΕΑΕΕ  έδειξε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά βαδίζει σε  σωστά μονοπάτια.

Δεν ήταν μεγάλη η συνολική (σωρευτική) αύξηση, με  3,8% αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ανοδικά κινήθηκαν και οι Γενικές και η Ζωή.  H άνοδος όμως δεν λέει τίποτε εάν δεν αυξηθούν οι πρωτασφαλίσεις  σε όλους τους κλάδους.

Read more