Αστική ευθύνη

Αστική ευθύνη astiki_efthiniΣύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Ο κάθε ένας μας έχει ευθύνη για τις πράξεις του έναντι των άλλων. Η ευθύνη αυτή μπορεί να είναι ποινική ή αστική ή και τα δύο

Εφ όσον λοιπόν προκαλέσουμε , χωρίς την θέληση μας κάποια σωματική ή οικονομική βλάβη, η οποία θα είναι επακόλουθο προσωπικών ενεργειών ή και αποφάσεων μας , όπως ενδεικτικά είναι η οδήγηση, η εντολή για ανέγερση οικοδομής από κατασκευαστικές εταιρίες ή άλλων έργων, η πρόκληση ρύπανσης από βιομηχανίες – βιοτεχνίες, η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από δικηγόρους, λογιστές, ασφαλιστικούς συμβούλους, χειρουργικές πράξεις, διαγνώσεις ιατρών κλπ τότε βάσει του νόμου έχουμε αστικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες.

Τα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έρχονται να καλύψουν το λάθος του εκάστοτε επαγγελματία και να αποζημιώσουν ‘αντί αυτού’ τον παθόντα.

Όσον αφορά το κόστος  ενός τέτοιου ασφαλιστηρίου εξαρτάται από τα όρια κάλυψης και τη ασφαλιστική εταιρία.

Όπως είπαμε και παραπάνω, αστική ευθύνη, ενός φυσικού ή νομικού προσώπου- ως νομικός όρος είναι η περίπτωση που κάποιος από παράλειψη ή αμέλεια προξενεί  ζημιά σε τρίτο, φέροντας ευθύνη γι αυτό και πρέπει να την αποκαταστήσει.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες προγραμμάτων ασφάλισης Αστ Ευθύνης ανάλογα με το επάγγελμα του φυσικού προσώπου ή το είδος της επιχείρησης και το τι ζητάει να καλύψει.


Παρακάτω αναφέρουμε σχετικά παραδείγματα


 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Δίνεται στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητα.
 • Ανάλογα προγράμματα είναι τα παρακάτω.
 • Επαγγελματική αστ ευθύνη ιατρών
 • Επαγγελματική αστ ευθύνη δικηγόρων
 • Επαγγελματική αστ ευθύνη φαρμακοποιών
 • Επαγγελματική αστ ευθύνη διαμεσολαβούντων
 • Επαγγελματική αστ ευθύνη κατασκευαστικών εταιριών
 • Επαγγελματική αστ ευθύνη βιομηχανιών
 • Επαγγελματική αστ ευθύνη ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)  κλπ

Ασφάλισης Γενικής  Αστικής  Ευθύνης


Καλύπτει ζημιές που τυχόν μπορεί να προκληθούν σε τρίτους ( καθ όλη τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτήν) από τη λειτουργία της επιχείρησής σας.


Σχετικά προγράμματα αναφέρουμε παρακάτω.


 • Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων
 • Αστική ευθύνη θεάτρων και κινηματογράφων
 • Αστική ευθύνη γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων
 • Αστική ευθύνη εστιατορίων – καφετεριών
 • Αστική ευθύνη Φροντιστηρίων και εκπαιδευτηρίων
 • Αστική ευθύνη κομμωτηρίων
 • Αστική ευθύνη εμπορικών καταστημάτων κλπ

Αστική ευθύνη εργοδότη


Είναι η ευθύνη που έχετε ως εργοδότης για τα τυχόν εργατικά ατυχήματα που μπορεί να έχουν  οι εργάτες ή οι υπάλληλοι που απασχολεί η επιχείρηση σας.


Αστική ευθύνη προϊόντος


Με ένα ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης προϊόντος μπορείτε να καλυφθείτε εσείς που είστε  Κατασκευαστής,  Έμπορος ή Εισαγωγέας  για αποζημιώσεις που θα απαιτήσουν τρίτοι, για τυχόν σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Αναλυτικότερα θα θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα Αστικής ευθύνης Ιατρών και τα όρια αυτού.

Υπάρχουν ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης ιατρών τα οποία εξασφαλίζουν εύρος επιλογών κεφαλαίων , από 100.000 ευρώ μέχρι και 1.000.000 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.


Το πρόγραμμα καλύπτει:


 • Απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που τυχόν μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος σας,  από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε δική σας αμέλεια.
 • Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο χώρο του ιατρείου σας και για τα οποία φέρετε ευθύνη.
 • Κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών σε οποιαδήποτε περίπτωση.

Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα προσιτά και μπορούν να γίνουν περισσότερο οικονομικά αν επιλέξετε απαλλασσόμενο ποσό στην αποζημίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.


Αρχική


Αστική ευθύνη