Ασφάλεια αυτοκινήτουΑσφάλεια αυτοκινήτου carΤο δημοφιλέστερο και το πιο συχνό μέσω μετακίνησης. Μια λέξη τόσο συνηθισμένη αλλά και τόσο ιδιαίτερη. Το αυτοκίνητο είναι ένα «όπλο» στα χέρια του κάθε οδηγού και φέρει μεγάλη ευθύνη για την τυχόν ζημιά(υλική ή σωματική) που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτα άτομα συμπεριλαμβανομένης και των επιβαινόντων στο ίδιο όχημα. Η ευθύνη αυτή μεταφέρεται στην Ασφαλιστική μέσω του ασφαλιστηρίου.

Γι αυτό και το κράτος, για να εξασφαλίσει τη ζημιά(υλική ή σωματική) που θα υποστεί ο τρίτος από  την απροσεξία του οδηγού, καθιστά την ασφάλεια αυτοκινήτου υποχρεωτική!!!

Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος ,για τον οποίο θα πρέπει όλοι  εμείς οι οδηγοί, να επιλέξουμε με προσοχή την ασφαλιστική μας εταιρία.

Ο ίδιος λόγος ισχύει και για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη περιουσία τους από τις προαιρετικές καλύψεις κλοπής, πυρός, κακόβουλων  ενεργειών, θραύσης τζαμιών και πολλών επιπλέον καλύψεων.

Σε συνέχεια όλων των προηγούμενων αναφέρω παρακάτω τις υποχρεωτικές αλλά τις προαιρετικές καλύψεις που μπορεί να έχει ένα ασφαλιστήριο αυτοκινήτου.


Υποχρεωτική κάλυψη:


 • Αστική ευθύνη προς τρίτους είναι κάλυψη που ζητάει το κράτος για να εξασφαλίσει τους παθόντες. Το όριο αυτής ανέρχεται σήμερα στο 1.200.000 ευρώ ανά θύμα, για σωματικές βλάβες αλλά και για υλικές ζημιές που θα προκληθούν κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου σας.

Προαιρετικές καλύψεις:


 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα. Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στον όχημά σας από ανασφάλιστο όχημα.
 • Νομική προστασία. Παρέχεται άμεσα νομική βοήθεια από έμπειρους δικηγόρους της εταιρία σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία στην  υπαιτιότητα ευθύνης του ό,ποιου οδηγού.
 • Προσωπικό ατύχημα. Καλύπτεται  ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος  για ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο κατά τη διάρκεια οδήγησης καθώς και της επιβίβασης ή αποβίβασης από αυτό. Η κάλυψη συνήθως ανέρχεται μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ για απώλεια ζωής και  ποσοστό μόνιμης ή ολικής  ανικανότητας.
 • Πυρκαγιά. Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη αυτοκινήτου.
 • Φυσικά φαινόμενα.  Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό , χαλάζι κλπ
 • Τρομοκρατικές ενέργειες. Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν  άμεσα ή έμμεσα από τρομοκρατικές ενέργειες ή και πολιτικές ταραχές  από στάσεις, απεργίες κλπ
 • Ολική κλοπή. Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος. Η αποζημίωση δίνεται στην τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος και καταβάλλεται μετά από  1-3 μήνες ανάλογα τους όρους  της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας.
 • Μερική κλοπή. Καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση  κλοπής εξαρτημάτων του οχήματος,  που είναι απαραίτητα για την κίνηση και λειτουργία του, καθώς επίσης και  οι ζημιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης κατά την προσπάθεια διάρρηξης  του αυτοκινήτου.
 • Θραύση κρυστάλλων. Καλύπτονται οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε αιτία. Το όριο  κάλυψης εξαρτάται από τους όρους της κάθε εταιρίας.
 • Ενοικίαση οχήματος.  Δίνεται αυτοκίνητο αντικατάστασης  για τις μέρες που βρίσκεται το όχημα στο συνεργείο , εξαιτίας σύγκρουσης, , από την ημέρα που ξεκινάει η επισκευή του.

Επιπλέον δίνεται σε περίπτωση κλοπής ολικής ή μερικής, πυρκαγιάς  ή ιδίων ζημιών.

*Ίδιες ζημιές. Καλύπτονται οι ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση είτε ο ασφαλισμένος φέρει ευθύνη είτε όχι.  Μερικές φορές υπάρχει ποσό απαλλαγής στην αποζημίωση το οποίο επιλέγει ο πελάτης κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή τόσο μικρότερο το κόστος της ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε  μαζί μας για να επιλέξουμε μαζί το πρόγραμμα που σας ταιριάζει…


Αρχική


Ασφάλεια αυτοκινήτου