Γιατί η Ασφάλιση είναι Μοναδική???

Η ασφάλιση είναι μια μοναδική οικονομική υπηρεσία, χωρίς την οποία πολλοί τομείς των σύγχρονων κοινωνιών και των οικονομιών απλώς δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Παρέχει κάλυψη έναντι απρόβλεπτων γεγονότων και επιτρέπει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Η αγορά ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου έναντι ενός καθορισμένου και μικρού ποσού, απομακρύνει τη δυνατότητα μιας μεγαλύτερης και ενδεχομένως οικονομικά ασύμφορης απώλειας, παρέχοντας ηρεμία και ασφάλεια. Αυτά τα μικρά ασφάλιστρα του κάθε καταναλωτή συλλέγονται σε ένα κοινό ταμείο, το οποίο εξασφαλίζει τις αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, οι ευρωπαίοι ασφαλιστές πληρώνουν σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ την ημέρα για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες καταστάσεις και να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της μακροπρόθεσμης αποταμίευσης.

Υπάρχουν πολλοί τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων που καλύπτουν πολλούς διαφορετικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, η ασφάλιση κατοικίας. Η αγορά ενός σπιτιού είναι συχνά η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος. Ωστόσο, έναντι ενός μικρού, τακτικού ασφαλίστρου, οι ιδιοκτήτες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς, καθώς σε περίπτωση κάποιου δυσάρεστου γεγονότος, όπως πλημμύρα, φωτιά ή κλοπή, θα έχουν την απαιτούμενη οικονομική βοήθεια για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.             

                                                                                                 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν από ένα φάσμα ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπως για διακοπή λειτουργίας, για αποζημίωση εργαζομένων ή για φυσικές καταστροφές, ώστε να προστατευθούν από γεγονότα που θα μπορούσαν να είναι καταστροφικά για τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους. Πολλά συμβόλαια μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Οι ασφαλιστές καλύπτουν επίσης, τους πελάτες τους από ασθένειες, αναπηρίες, γήρας ή θάνατο. Η κάλυψη σε περίπτωση θανάτου, για παράδειγμα, προστατεύει τους δικαιούχους του ασφαλισμένου σε περίπτωση που αυτός πεθάνει. Και η κάλυψη αναπηρίας προστατεύει εκείνους που δεν μπορούν πλέον να εργαστούν λόγω τραυματισμού ή αναπηρίας από την απώλεια εισοδήματος.

Οι ασφαλιστές προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πρόσθετων υπηρεσιών με τα προϊόντα τους. Στόχος τους είναι η τόνωση της πρόληψης έναντι των κινδύνων, η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των αποζημιώσεων και η βελτίωση των ασφαλιστικών προϊόντων. Μπορούν να παρέχουν οτιδήποτε από συμβουλές υγείας μέχρι οδική βοήθεια για τους οδηγούς ή συμβουλές για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Οι ασφαλιστές παρέχουν επίσης διαφορετικούς τύπους μακροπρόθεσμων λύσεων αποταμίευσης, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων. Τα προϊόντα που προσφέρονται συχνά συνδυάζουν την επένδυση με κάποια μορφή προστασίας, π.χ. εγγυήσεις έναντι του κινδύνου απώλειας χρημάτων από τις επενδύσεις. Προστασία μπορεί επίσης να προσφερθεί  στις αποταμιεύσεις του ασφαλισμένου με ισόβια ετήσια πρόσοδο, σε περίπτωση που αυτός πεθάνει. Επομένως, οι ασφαλιστές βρίσκονται στη μοναδική θέση να συνδυάζουν ένα προϊόν αποταμίευσης για μακροπρόθεσμες επενδύσεις με κάλυψη κινδύνου ζωής.

Τα περισσότερα προϊόντα ασφάλισης ζωής βασίζονται σε συλλογικές επενδύσεις και σε μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου. Γενικά, πρέπει να τηρούνται για ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε οι ασφαλιστές να μπορούν να κατανείμουν τους κινδύνους μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και να επενδύουν μακροπρόθεσμα σε ένα φάσμα περιουσιακών στοιχείων. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το καλύτερο αποτέλεσμα: μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ή / και εξομάλυνση των αποδόσεων, ελκυστικές επενδυτικές επιδόσεις λόγω ενός καλού συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων και μειωμένο επενδυτικό κόστος λόγω των οικονομιών κλίμακας.

Οι ασφαλιστές είναι σε θέση να προσφέρουν προϊόντα με εγγυημένες ελάχιστες αποδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν τη βεβαιότητα ότι η αποταμίευσή τους προστατεύεται. Ακόμη και αν τα χρηματιστήρια καταρρεύσουν, οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το συμφωνηθέν χρηματικό ποσό κατά την συμφωνημένη ώρα.

Όπως υποστηρίζει η Insurance Europe, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, ο ασφαλιστικός κλάδος απαιτεί μια προσαρμοσμένη κανονιστική προσέγγιση που να αντικατοπτρίζει το επιχειρηματικό του μοντέλο. Παροτρύνει λοιπόν, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να βεβαιωθούν ότι κατά τη διαμόρφωση των ασφαλιστικών κανονισμών λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της βιομηχανίας. Ειδικότερα, ορίζει τα παρακάτω βασικά σημεία:

  • Την ελευθερία στο underwriting – Τα τυποποιημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή η εισαγωγή υποχρεωτικών συστημάτων μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος και τη διαθεσιμότητα των συμβολαίων. Οι ασφαλιστές πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών τους, να ταιριάζουν στα προφίλ κινδύνου τους και να πληρούν τις νομικές και φορολογικές εθνικές απαιτήσεις.
  • Τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας – Το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι ασφαλιστές έχουν συνήθως σταθερή, προκαταβολική και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και χαμηλή έκθεση σε κινδύνους ρευστότητας και μεταβλητότητας της αγοράς.
  • Τους κανονισμούς που αντικατοπτρίζουν την αποκλειστική κατανομή και τις ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών – Τα ασφαλιστικά προϊόντα διανέμονται εντελώς διαφορετικά από τα επενδυτικά προϊόντα. Οι κανονισμοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτό το γεγονός ώστε να μη μειωθούν τα σημεία πώλησης και οι επιλογές για τους καταναλωτές.
  • Την ευελιξία στην παρουσίαση των προϊόντων και των δαπανών με ολοκληρωμένο τρόπο – Ο κανονισμός της ΕΕ για τα PRIIPs που αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα δεν καταγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων και κατά συνέπεια παρερμηνεύει ορισμένες πληροφορίες που είναι σημαντικές για τους μικροεπενδυτές.

Διαβάστε εδώ την έκδοση της Insurance Europe με θέμα “Γιατί η ασφάλιση είναι μοναδική – και προσφέρει μοναδικά οφέλη στους καταναλωτές” (Why insurance is unique – and offers unique benefits for consumers)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.