Οι πιο διάσημες ασφαλιστικές καλύψεις που προτιμούν οι Έλληνες για το αυτοκίνητό τους

Η οικονομική δυσχέρεια έφερε τα τελευταία χρόνια τα πάνω – κάτω και στα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου.  Οι ασφαλισμένοι στην πλειοψηφία τους επιλέγουν τις βασικές υποχρεωτικές καλύψεις, στον αντίποδα η μεικτές ασφαλίσεις που φαίνεται να τείνουν να εξαφανιστούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το ποσοστό των πακέτων που περιλαμβάνει μεικτές ασφαλίσεις βρίσκεται κάτω του 5%.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με μελέτη της Insurancemarket το  71,7% επιλέγει το Βασικό Πακέτο το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την υποχρεωτική από το νόμο κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων για Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές. Το 23,7% επιλέγει Πυρός/Κλοπής που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την Κάλυψη από Κλοπή & Φωτιά. Και μόνο το 4,6% επιλέγει Μεικτή ασφάλιση η οποία  πέρα από τις βασικές και προαιρετικές καλύψεις σου εξασφαλίζει κάλυψη για ζημιές που θα προκαλέσει ο ίδιος, ο ασφαλισμένος στο όχημά του.

Στο κομμάτι των προαιρετικών καλύψεων μεγάλο μερίδιο στην αγορά καταλαμβάνει η Οδική Βοήθεια και η Νομική Προστασία, στον αντίποδα αλλά με καλό ποσοστό η Θραύση Κρυστάλλων.

Ειδικότερα το  48,6% προσθέτει Οδική Βοήθεια ώστε να έχει την βοήθεια της ασφαλιστικής σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω βλάβης, ελαστικών, βενζίνης αλλά και απροόπτων. Το  29,5% προσθέτει Νομική Προστασία, κάλυψη που αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη ή οδηγού όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στο ύψος της αποζημίωσης από ατύχημα ή στην υπαιτιότητα. Το 20,3% προσθέτει Προσωπικό Ατύχημα, κάλυψη που αναλαμβάνει την αποζημίωση για Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα ή Θάνατο του οδηγού από ατύχημα. Το 18,3% προσθέτει Θραύση Κρυστάλλων, κάλυψη που καλύπτει τα κόστη επισκευής & αντικατάστασης των κρυστάλλων του οχήματος από τυχαίο συμβάν.

H έρευνα που εκπόνησε η Insuranemarket είναι βασισμένη σε πάνω από ένα 1 εκατομμύριο οδηγούς.