Ομαδική ασφάλιση

Ομαδική ασφάλιση για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής σας


Ομαδική ασφάλιση omadiki_asfalisiΟι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό.

 • Η Ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. Επιπλέον στη σημερινή εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς  οι παροχές της είναι ουσιαστικές και αναπληρώνουν τις ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα.
 • Η Ομαδική ασφάλιση συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία θετικού κλίματος , στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού.
 • Η Ομαδική ασφάλιση αποτελεί αποδεδειγμένα ένα ιδιαίτερο ισχυρό κίνητρο αύξησης της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
 • Σημαντικό επιπλέον κίνητρο για Ομαδική ασφάλιση είναι το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα  περνούν εξ ολοκλήρου στα έξοδα της Επιχείρησης, μειώνοντας έτσι το καθαρό κέρδος και κατά συνέπεια και τη φορολογία της επιχείρησης.

Όσον αφορά το κόστος μιας ομαδικής Ασφάλισης εξαρτάται από την επιλογή των καλύψεων και τον αριθμό των εργαζομένων.

Ομαδική ασφάλιση. Μια έξυπνη και ανθρώπινη κίνηση για όλες τις επιχειρήσεις. Μια κίνηση που δείχνει το ενδιαφέρον του εργοδότη για τους υπαλλήλους του.

Ένα ιδιαίτερο ισχυρό κίνητρο αύξησης  της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Οι παροχές της είναι ουσιαστικές και αναπληρώνουν τις ελλείψεις στις παροχές του κοινωνικού φορέα. Υπάρχουν ομαδικά προγράμματα για πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε για τους εργαζόμενους σας και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε προγράμματα που προσφέρουν καλύψεις εξωνοσοκομειακής περίθαλψης αλλά και νοσοκομειακής. Παράλληλα υπάρχουν επιδοματικά προγράμματα είτε σε συνδιασμό με τα προηγούμενα  είτε και μεμονομένα.

Ενδεικτικά αναφέρω τις παρακάτω καλύψεις, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα της κάθε εταιρίας.


Προτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας


 • Επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος
 • Φάρμακα

Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας


 • Έξοδα νοσηλείας
 • Αμοιβές ιατρών
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Επιδόματα μητρότητας
 • Νοσοκομειακά και Χειρουργικά επιδόματα
 • Φυσικοθεραπείες
 • Έξοδα νοσοκόμας
 • Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου

Τα ομαδικά προγράμματα απευθύνονται σε ομάδες ανθρώπων που βρίσκονται σε κοινό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να είναι η επιχείρηση που εργάζονται, ο σύλλογος στον οποίο είναι μέλη, μια αθλητική ομάδα κλπ

Είναι κοινή πολιτική των περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιριών να προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα μέσω των ομαδικών ασφαλειών.

 • Απευθείας κάλυψη σε πλήθος συμβεβλημένων νοσοκομειακών και διαγνωστικών κέντρων.
 • Κάλυψη χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας για ομάδες εργαζομένων με συνήθως περισσότερα των 10 ατόμων.
 • Κάλυψη παθήσεων που προϋπάρχουν της ασφάλισης, είτε προέρχονται από ασθένεια είτε από ατύχημα.
 • Κάλυψη επισκέψεων σε οφθαλμίατρους
 • Κάλυψη επισκέψεων σε όλες τις ειδικότητες ιατρών
 • Εύκολες και απλές διαδικασίες αποζημίωσης.

Τα πακέτα των ομαδικών ασφαλίσεων  διαφοροποιούνται ανάλογα με τους όρους και τις καλύψεις των ασφαλιστικών εταιριών. Τα ασφάλιστρα επιπλέον διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή των καλύψεων και τον αριθμό των ατόμων.


Συνταξιοδοτικά προγράμματα υπαλλήλων επιχείρησης


Ειδικά στη σημερινή εποχή, η πρόβλεψη για τη Συνταξιοδότηση των υπαλλήλων αποτελεί  μια σημαντική παροχή καθώς όπως αναφέραμε και παραπάνω, η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τις ελλείψεις και τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης.

Υπάρχουν προγράμματα καθορισμένης εισφοράς, στα οποία καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, δίνετε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας να λάβουν μια επιπλέον σύνταξή ή ένα εφάπαξ ποσό, στο χρόνο που έχει ορισθεί. Το ποσό αυτό μπορεί να σταθερό ποσό ή ποσοστό επί του μισθού του κάθε εργαζομένου.

Στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες.


Αρχική


Ομαδική ασφάλιση