ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου και ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών θα έχουν αυξανόμενη επιρροή στο επιχειρηματικό τοπίο, όσο αφορά τις απώλειες, μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), οι περισσότερες αποζημιώσεις που πληρώνουν οι ασφαλιστικές για τις επιχειρήσεις που καλύπτουν, οφείλονται σε περιστατικά πυρκαγιών και εκρήξεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρικών ασφαλιστικών απαιτήσεων προέρχεται κυρίως από τεχνικούς ή ανθρώπινους παράγοντες παρόλο που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προκληθεί μεγάλες απώλειες από φυσικές καταστροφές.

Στην πρόσφατη έκθεση Global Claims, η AGCS αποκαλύπτει τις κύριες αιτίες των αποζημιώσεων που καταγράφηκαν στον τομέα της εταιρικής ασφάλισης βάσει ανάλυσης 470.000 αιτήσεων από περισσότερες από 200 χώρες κατά την τελευταία πενταετία (από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2018), αξίας περίπου 58 δισ. ευρώ.

Οι μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες προέρχονται από πυρκαγιές / εκρήξεις, αεροπορικά ατυχήματα, ελαττωματική κατασκευή / λανθασμένη συντήρηση και καταιγίδες, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% όλων των απαιτήσεων. Πάνω από το 75% των οικονομικών ζημιών σε παγκόσμιο επίπεδο προκύπτει από 10 κύριες αιτίες.

Οι 10 κύριες αιτίες απώλειας για τα έτη 2013-2018 με βάση την ανάλυση 471.326 εταιρικών ασφαλιστικών απαιτήσεων:

Σύμφωνα με τον Philipp Cremer, Global Head of Claims, AGCS “στο σημερινό διασυνδεδεμένο και παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οικονομικές απώλειες αυξάνονται λόγω της γεωγραφικής συγκέντρωσης αξιών – συχνά σε περιοχές που εκτίθενται σε κίνδυνο – και λόγω των αλυσιδωτών επιδράσεων των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και δικτύων. Εξετάζοντας το μέλλον, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν επιχειρηματικά οφέλη, αλλά και κινδύνους και αξιώσεις. Παρέχουν επίσης την ευκαιρία να αποτρέψουμε και να μετριάσουμε τις απώλειες και να βελτιώσουμε τη διαδικασία διευθέτησης των απαιτήσεων για τους πελάτες μας.”

Κατά τα τελευταία πέντε χρόνια τα περιστατικά πυρκαγιάς και έκρηξης προκάλεσαν απώλειες αξίας άνω των 14 δισ. ευρώ ενώ ευθύνονται για περισσότερα από τα μισά από τα 20 μεγαλύτερα καταστροφικά γεγονότα (που δεν οφείλονται σε φυσικά φαινόμενα) που αναλύθηκαν. Η μέση απαίτηση ανέρχεται σχεδόν σε 1,5 εκατ. ευρώ.

“Σε γενικές γραμμές, οι αποζημιώσεις ασφάλισης περιουσίας είναι υψηλότερες ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και των πιο ολοκληρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού”, εξηγεί ο Raymond Hogendoorn, ειδικός στα θέματα τεχνικών απαιτήσεων και απαιτήσεων περιουσίας στην AGCS. “Καθώς οι κατασκευαστές έχουν γίνει πιο αποδοτικοί, οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο έχουν αυξηθεί εκθετικά. Οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες είναι πολύ πιο ακριβές ανά τετραγωνικό μέτρο από ό, τι πριν από μια δεκαετία.”

Τα έξοδα που συνδέονται με τις επιπτώσεις της διακοπής εργασιών μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό κόστος των ζημιών. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η μέση αποζημίωση για διακοπή εργασιών ανέρχεται σήμερα σε 3,1 εκατ. ευρώ, περίπου 39% υψηλότερη από την μέση άμεση απώλεια στον κλάδο περιουσίας (2,2 εκατ. ευρώ).

Παρά το πρόσφατο ρεκόρ καταστροφών από φυσικά φαινόμενα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, η θύελλα είναι το μοναδικό φυσικό καταστροφικό γεγονός που εμφανίζεται στις 10 πρώτες αιτίες απώλειας. Η ανάλυση δείχνει ότι οι ασφαλιστικές απαιτήσεις εταιριών οφείλονται κυρίως σε τεχνικούς ή ανθρώπινους παράγοντες – ή μη φυσικά καταστροφικά γεγονότα – που αντιπροσωπεύουν το 87% όλων των αξιώσεων κατά αξία.

Τα περιστατικά αεροπορικών ατυχημάτων είναι η δεύτερη σημαντική αιτία ζημιών, παρόλο που η παγκόσμια βιομηχανία αερομεταφορών γνώρισε πρόσφατα το ασφαλέστερο έτος. Η αύξηση του κόστους επισκευής από σύνθετα υλικά και οι πιο εξελιγμένοι, υψηλότερης αξίας κινητήρες των αεροσκαφών αποτελούν επίσης έναν παράγοντα.

Τα ελαττωματικά προϊόντα και η ελαττωματική κατασκευή, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 14% όλων των αξιώσεων κατά αξία, αποτελούν την κύρια αιτία απώλειας όσο αφορά την αστική ευθύνη των επιχειρήσεων. Οι αποζημιώσεις αστικής ευθύνης προϊόντων αυξάνονται καθώς οι ανακλήσεις προϊόντων αυξάνονται σε μέγεθος. Οι αλυσίδες εφοδιασμού σε βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία είναι τώρα πιο περίπλοκες. Καθώς οι εταιρίες περιορίζουν τον αριθμό των παγκόσμιων προμηθευτών τους, αυξάνουν εκθετικά τους κινδύνους ευθύνης για τους εν λόγω λίγους προμηθευτές.

Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των μεγάλων αξιώσεων εταιρικής ευθύνης αφορά την εκδίκαση διαφορών με τρίτους. Ειδικότερα, στις ΗΠΑ έχει παρατηρηθεί μια τάση προς υψηλότερους διακανονισμούς και αποζημιώσεις σε υποθέσεις προσωπικών τραυματισμών, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλές χρηματικές αποζημιώσεις, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες αποφάσεις σχετικά με τα χημικά προϊόντα glyphosate και talc.

“Δεν βλέπουμε αύξηση της συχνότητας των απαιτήσεων αστικής ευθύνης, όμως η αξία των απαιτήσεων αυξάνεται με υψηλότερες αποζημιώσεις και αυξανόμενα νομικά έξοδα”, λέει ο Peter Oenning, ειδικός στις απαιτήσεις ευθύνης της AGCS. “Βλέπουμε επίσης πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις στη Λατινική Αμερική και την Ασία από ό, τι στο παρελθόν. Κάποτε, 9 από τις 10 μεγαλύτερες αξιώσεις μας παγκοσμίως θα προέρχονταν από τις ΗΠΑ, πλέον είναι οι 7 στις 10”.

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι οι ασφαλιστικές πλήρωσαν κατά μέσο όρο 32 εκατ. ευρώ την ημέρα τα τελευταία πέντε χρόνια για την κάλυψη ζημιών – η AGCS μόνο πλήρωσε στους ασφαλισμένους της, το 2017, 4,8 δισ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές εταιρίες υιοθετούν όλο και περισσότερο καινοτόμες τεχνολογίες για τη βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης των απαιτήσεων. Η εκμάθηση μηχανών και η ρομποτική μπορούν να επιταχύνουν τη διεκδίκηση αξιώσεων για αξιώσεις χαμηλής αξίας και υψηλής συχνότητας. Προκειμένου να αξιολογηθεί γρήγορα η ζημιά που προκλήθηκε από φυσικές καταστροφές, η AGCS χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες και drones, παρέχοντας ταχύτερες εκτιμήσεις ζημιών που επιτρέπουν καλύτερη κατανομή πόρων και έγκαιρες πληρωμές απαιτήσεων.

 

Δείτε εδώ την έκθεση της AGCS.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.