Προστασία εισοδήματος

Προστασία εισοδήματος moneyΟ περισσότερος κόσμος  θεωρεί ότι το σπίτι, το αυτοκίνητο ή ακόμη οι αποταμιεύσεις είναι τα μεγαλύτερα σε αξία περιουσιακά στοιχεία. Αντικειμενικά όμως  το μεγαλύτερο αγαθό μας είναι το εισόδημα που παράγουμε στη διάρκεια των ετών που εργαζόμαστε. Συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε σε θέση και ικανοί να παράγουμε εισόδημα για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας.

Η προστασία εισοδήματος πρέπει να είναι για όλους μας, η πρώτη προτεραιότητα, αφού η απώλεια του εισοδήματος είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας στο status ενός ατόμου ή μιας οικογένειας

.

.


Κατηγορίες ασφαλειών εισοδημάτων


 • Μόνιμη Απώλεια Εισοδήματος
 • Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος
 • Απώλεια Επαγγελματικής Ικανότητας

Η προστασία εισοδήματος θα εξασφαλίσει σε σας και την οικογένειά σας, τον τρόπο ζωής που είχατε πριν την οποιοδήποτε ασθένεια ή ατύχημα για μικρό ή μεγάλο διάστημα.


Ασφάλεια εισοδήματος


Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε  τους  κινδύνους……

Ο κίνδυνος  να μείνει ένας εργαζόμενος  ανίκανος προς εργασία, είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω ατυχήματος, είναι σημαντικός και επιβεβαιώνεται από  τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία.

Οι πιθανότητες ενός άνδρα 35 ετών σήμερα να μην μπορεί να εργαστεί πριν τα 65 είναι οι εξής:

 • 15% να μείνει ανίκανος για εργασία για τουλάχιστον 5 έτη
 • 21% να μείνει ανίκανος για εργασία για τουλάχιστον 2 έτη
 • 33% να μείνει ανίκανος για εργασία για περίοδο 6 μηνών

Ιδιαίτερα χαμηλές οι συντάξεις αναπηρίας


Οι συντάξεις αναπηρίας είναι ιδιαίτερα χαμηλές στη χώρα μας και δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα βασικά έξοδα της ελληνικής οικογένειας ή ακόμη  ενός μόνου ατόμου. Πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι σε περίοδο παρατεταμένης ανικανότητας για εργασία είναι πολύ πιθανό να αυξηθούν τα μηνιαία έξοδα λόγω δαπανών υγείας, αποκατάστασης και φροντίδας.


Ανικανότητα για εργασία


Τα 3 επίπεδα οικονομικού κινδύνου


Η σοβαρότητα των οικονομικών συνεπειών από την ανικανότητα  ενός ανθρώπου για εργασία, κυρίως επηρεάζεται από τη διάρκειά της. Έτσι για παράδειγμα τα 3 επίπεδα οικονομικού  κινδύνου για έναν εργαζόμενο με 30.000 ευρώ εισόδημα είναι τα εξής:


Ανικανότητα για εργασία  1-15 μέρες


 • Εισόδημα σε κίνδυνο  110 ευρώ μέχρι 1.250 ευρώ
 • Ικανοποιητική αναπλήρωση από τον εργοδότη και το ταμείο
 • Αποταμιεύσεις, πιστωτικές κάρτες( Εναλλακτικές λύσεις)
 • Οικονομικές συνέπειες
 • Ανικανότητα για εργασία 15 ημέρες-12 μήνες
 • Εισόδημα σε κίνδυνο 1.250 ευρώ-30.000 ευρώ
 • Εξάντληση αποταμιεύσεων , δανεισμός ως εναλλακτικές λύσεις
 • Οικονομικές συνέπειες
 • Ανικανότητα για εργασία από 1-40 έτη
 • Εισόδημα σε κίνδυνο  30.000-2.200.000 ευρώ
 • Ύπαρξη ανεπαρκής αναπλήρωσης από το κοινωνικό ταμείο
 • Υπάρχει αδυναμία εξόφλησης στεγαστικών δανείων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων,  ο δανεισμός πλέον δεν υφίσταται  κλπ
 • Η φροντίδα πλέον του παθόντος  είναι μόνιμη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και το δεύτερο εισόδημα αν υπάρχει.
 • Οι οικονομικές συνέπειες πλέον είναι καταστροφικές

Πως θα κάνετε σωστή επιλογή


 1. Επιλέξτε μια φερέγγυα και αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρία.
 2. Υπολογίστε  το ποσό για το οποίο πρέπει να ασφαλισθείτε  προκειμένου να εξασφαλισθείτε εσείς  και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Συζητήστε το με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
 3. Δείτε τις δικές σας ανάγκες και επιλέξτε  το είδος των ασφαλειών εισοδήματος οι οποίες ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Κατηγορίες εισοδημάτων


 • Μόνιμη  Απώλεια Εισοδήματος 

Εξασφαλίζει μηνιαίο εισόδημα  σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας πάνω από έτος μέχρι την ηλικία των 65 ετών καθώς και εφάπαξ κεφαλαίου για αποληρωμή  στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.

 • Πρόσκαιρη Απώλεια Εισοδήματος

Εξασφαλίζει εισόδημα από 15 ημέρες μέχρι και ένα έτος .

 • Απώλεια επαγγελματικής Ικανότητας

Καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση  λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.


Αρχική


Προστασία εισοδήματος