Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Η σημερινή εικόνα των συντάξεων είναι μια ένδειξη των προσδοκιών που πρέπει να έχετε για το μέλλον. Είναι φανερό ότι η κρατική σύνταξη δεν θα μπορέσει να αναπληρώσει το εισόδημά σας όταν θα σταματήσετε πια να εργάζεστε. Επιπλέον η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο και στη Χώρα μας αλλάζει καθοριστικά το τοπίο των συντάξεων και δημιουργεί ένα δυσοίωνο μέλλον για εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού κοινωνικού συστήματος συντάξεων:

 • Το Χαμηλό Απόλυτο Ύψος των συντάξεων.
 • Η Άνιση κατανομή τους.
 • Ο Χαμηλός Βαθμός Αναπλήρωσης (μετά φόρων) των υψηλότερων ιδιαίτερα εισοδημάτων.

Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας


Συνταξιοδοτικά προγράμματα syntajiodotikoΜε ένα Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, μπορείτε να καλύψετε τη διαφορά μεταξύ της Κρατικής Σύνταξης και των εισοδημάτων που θα επιθυμούσατε να έχετε όταν δεν θα εργάζεστε πλέον.

Σημαντική διαφορά Τράπεζας και Ασφαλιστικής Εταιρίας, είναι ότι μέσα από ένα Συνταξιοδοτικό συμβόλαιο, εξασφαλίζεστε από την κάλυψη της Α.Π.Α (Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων) σύμφωνα με την οποία, η εταιρία θα συνεχίσει να καταβάλλει τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σας σε περίπτωση ανικανότητας λόγω αναπηρίας είτε από ατύχημα είτε από ασθένεια και εσείς θα πάρετε στη λήξη του συμβολαίου σας τη Σύνταξή σας, σαν να το πληρώνατε.

Δεν Υπάρχουν περιορισμοί στην επιλογή της ηλικίας, κατά την οποία θα ξεκινήσουν τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Τα Κεφάλαια λειτουργούν με Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα και όχι με Αναδιανεμητικό Σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι η αποταμίευση σας θα δημιουργήσει ένα κεφάλαιο, ένα δικό σας απόθεμα, το οποίο θα αξιοποιείται με τον τρόπο που εσείς επιλέξατε μέχρι να το χρησιμοποιήσετε. Το κεφάλαιο που συσσωρεύεται ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, σε αντίθεση με το αναδιανεμητικό σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, όπου οι εισφορές χρησιμοποιούνται άμεσα για την καταβολή συντάξεων.

Υπάρχουν προγράμματα εγγυημένης σύνταξης και προγράμματα Δημιουργίας ενός εφάπαξ κεφαλαίου

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζετε. εσάς και την οικογένειά σας 

Η δύναμη της αποταμίευσης βρίσκεται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο αυξάνεται προοδευτικά μέσα από τον ανατοκισμό. Χρησιμοποιήστε  το χρόνο από σήμερα υπέρ σας.

Ο χρόνος, αποδεδειγμένα πλέον, είναι χρήμα.


Προβληματισμός για τις συντάξεις


Τι κάνουν τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα. Από τη στιγμή που ξεκινάει η επαγγελματική σας σταδιοδρομία ξεκινάει και η μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Στην αρχή για εσάς του ίδιους και στη συνέχεια για τα μέλη της οικογένειάς σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εργασία είναι το κύριο μέσω για να πετύχετε το σκοπό αυτό. Σας  εξασφαλίζει το απαραίτητο εισόδημα για να ικανοποιείτε τις τρέχουσες ανάγκες σας, τις επιθυμίες σας και τις απαιτήσεις που συνεχώς δημιουργούνται. Αργά ή γρήγορα φτάνετε σε ένα επίπεδο ζωής το οποίο κατακτάτε με πολύ κόπο και θυσίες στα γόνιμα επαγγελματικά σας χρόνια. Αυτή τη ποιότητα ζωής επιθυμείτε να διατηρήσετε και αύριο. Πρέπει απλός να σκεφθείτε το μέλλον σας από  σήμερα και να σχεδιάσετε μεθοδικά τα εισοδήματά σας για τα χρόνια εκείνα που θα έρθουν και δεν θα εργάζεστε πια. Ίσως αύριο αν είναι αργά για να ξεκινήσετε!!!


Τι λέει η κοινή γνώμη


Οι συντάξεις αποτελούν στην Ελλάδα ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους εργαζομένους. Παρά τη μακροβιότητα του Ελληνικού Κοινωνικού Συστήματος, η έλλειψη ικανοποίησης αλλά και ο προβληματισμός όλων για το μέλλον αποτυπώνεται διαρκώς. Είναι χαρακτηριστικά τα ευρήματα έρευνας γνώμης πολιτών η οποία καταδεικνύει τις διαστάσεις της δυσαρέσκειας των Ελλήνων εργαζομένων για τις συντάξεις του κοινωνικού συστήματος.

 • Η συντριπτική  πλειοψηφία συμφωνεί σε κάποιο βαθμό ότι η κρατικές συντάξεις είναι ιδιαίτερα χαμηλές.
 • Οι περισσότεροι των ερωτηθέντων, πιστεύουν ότι η μηνιαία τους σύνταξη δεν θα είναι επαρκής για τα χρόνια που δεν θα εργάζονται.
 • Ένας στους δύο εκφράζουν την άποψη ότι η χαμηλές παροχές του συστήματος είναι δυσανάλογα χαμηλές σε σχέση με το ύψος των εισφορών.
 • Το 90% δηλώνει ότι θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο επίπεδο αποδόσεων αν είχε προνοήσει να ενταχθεί σε κάποιο από τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Η γήρανση του πληθυσμού, αλλάζει δραματικά τα δεδομένα


Η ισορροπία ενός κοινωνικού συστήματος συντάξεων με τη μορφή που υφίσταται σήμερα (αναδιανεμητικό) βασίζεται στη ύπαρξη ενός στέρεου εργατικού δυναμικού και σε μια “χρυσή ισορροπία” μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων. Έχει υπολογισθεί ότι η βιώσιμη αυτή αναλογία είναι 4 εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι για  1 συνταξιούχο. Σταδιακά όμως αλλάζει η ηλικιακή δομή των κοινωνιών. Ο δείκτης γονιμότητας παρουσιάζει μεγάλη πτώση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το προσδόκιμο της ζωής. Αποτέλεσμα είναι η αλματώδης  αύξηση του αριθμού των γηραιοτέρων ανθρώπων, καθώς και της μέσης ηλικίας των ανθρώπων. Έτσι και η αναλογία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 2 προς 1 στη χώρα μας. Πολύ περισσότεροι συνταξιούχοι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από μικρότερο αναλογικά αριθμό εργαζομένων. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να βρουν τους πόρους να παρέχουν συντάξεις σε περισσότερους ανθρώπους  και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφού το προσδόκιμο  της ζωής συνεχώς αυξάνεται. Η δημογραφικές αυτές μεταβολές είναι βέβαιο ότι έχουν σοβαρότατο αντίκτυπο στη σύνταξη που υπολογίζετε να πάρετε αύριο, οπότε τα Συνταξιοδοτικά προγράμματα φαντάζουν πλέον απαραίτητα.


Οι λύσεις που έρχονται…


Είναι φανερό ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αφενός πρέπει να διαφυλαχθούν   και αφετέρου πρέπει να αναδιαρθρωθούν. Φαίνεται μάλλον αδύνατον να περιμένει κανείς ουσιαστική αύξηση στο μέλλον. Μπροστά στις αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις και στο σύνολο των ήδη υφισταμένων θεσμικών, οργανωτικών και οικονομικών προβλημάτων, η λύση όπως τονίζεται από αναλυτές , μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις παρακάτω.

 • Αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης
 • Μείωση του ποσοστού πρόωρης συνταξιοδότησης
 • Αύξηση των εισφορών και της φορολογίας
 • Μείωση των παροχών και των συντάξεων
 • Αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων
 • Μείωση της εισφοροδιαφυγής
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεματικών  των ταμείων
 • Ενίσχυση του ρόλου του 2ου πυλώνα (Επαγγελματική Σύνταξη) και του 3ου πυλώνα(Ατομική ιδιωτική σύνταξη)

Ήδη σε άλλες χώρες έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων με μικρές ή μεγάλες μεταρρυθμίσεις  στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.


Αρχική


Συνταξιοδοτικά προγράμματα