ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ…

Το «βήμα» στους διευθυντές του κλάδου υγείας (μέρος α’)

Ρεπορτάζ: Έλενα Ερμείδου, Βάιος Κρόκος

Δεν περπατά απλά, τρέχει με ρυθμούς σπριντ ο κλάδος της υγείας. Η βίαιη εισβολή της οικονομικής κρίσης οδήγησε τους πολίτες στο να αντιληφθούν πραγματικά τι σήμαινε δημόσιο σύστημα υγείας, τι μπορούσε να καλύψει και τι βάρος μπορεί να σηκώσει από εδώ και πέρα. Το μεγάλο πλήγμα της φθίνουσας πορείας του δημόσιου συστήματος ασφάλισης το δέχτηκαν τα μεσαία και τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα.

Η ζήτηση για υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης υγείας είναι μεγάλη. Ταυτόχρονα, τα εισοδήματα των αδύναμων συρρικνώνονται και ο αποκλεισμός τους από το δημόσιο σύστημα υγείας συνεχίζεται. Πώς το διαχειρίζονται αυτό οι ασφαλιστικές; Τι προϊόντα έχουν βγάλει, πώς ελέγχεται το κόστος τους, ποιοι παράγοντες συντελούν στην αύξηση του κόστους και τι ρόλο κατέχουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και οι νεοφυείς επιχειρήσεις στη διαμόρφωση των νέων επιχειρηματικών μοντέλων της υγείας;

Οι απαντήσεις δίνονται από τους κ.κ. Ελένη Αβρανά, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, Εθνική Ασφαλιστική, Δημήτρη Krumbholz, διευθυντή Ανάληψης Κινδύνων Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, ATE Ασφαλιστική, μέλος του ασφαλιστικού ομίλου ERGO, Λένα Γκρίτζια, διευθύντρια Εκτίμησης Κινδύνων και Αποζημιώσεων Ζωής & Υγείας, Eurolife ERΒ Ασφαλιστική, Ειρήνη Τριανταφύλλου, διευθύντρια των Κλάδων Υγείας και Ατυχημάτων, Ευρώπη Ασφαλιστική, Παναγιώτη Βασιλόπουλο, chief technical manager, Generali, Κωνσταντίνο Πάντο, αναπληρωτή διευθυντή Ζωής, Groupama, Γιώργος Βελιώτη, γενικό διευθυντή ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας, Interamerican, Κατερίνα Ιωαννίδου, διευθύντρια Παραγωγής, Interlife, Αντώνης Καραβασίλης, διευθυντή των Κλάδων Ζωής και Υγείας, ΜΙΝΕΤΤΑ, Βασίλη Νιάρχο, τεχνικό διευθυντή Ασφαλίσεων Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων, Prime Insurance.

Ελένη Αβρανά/Εθνική Ασφαλιστική: Το σύστημα να σχεδιαστεί από μηδενική βάση, στη λογική των δύο πυλώνων –  Οι πολίτες που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση καλούνται να χρηματοδοτήσουν δύο συστήματα

Το κράτος πρόνοιας είναι αναγκαίο να υπάρχει ως βασικός πυλώνας δηλώνει η κυρία Ελένη Αβρανά, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, προσθέτοντας ότι ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς είναι συμπληρωματικός. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι σήμερα οι πολίτες που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση καλούνται να χρηματοδοτήσουν δύο συστήματα. Το κράτος, εξηγεί, θα έπρεπε να δώσει σημαντικά κίνητρα, ώστε διά μέσου της ιδιωτικής ασφάλισης οι πολίτες να λάβουν το επιπλέον που δεν μπορεί να τους παρέχει το δημόσιο σύστημα υγείας.

– Εξαιτίας της δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά και των δημογραφικών, έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με το πώς θα επιλύσετε ένα σημαντικό πρόβλημα: τον «αποκλεισμό» πολλών πολιτών από το δημόσιο σύστημα υγείας, ένα σύστημα που διαρκώς φθίνει. Τι έχετε κάνει εσείς για αυτό;

E.A.: Οι πολίτες, λόγω της ανασφάλειας που τους διακατέχει από την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας –στο οποίο, λόγω των οικονομικών συνθηκών, οι υπηρεσίες υγείας συρρικνώνονται συνεχώς και οι παροχές ολοένα και περισσότερο περιορίζονται– ή και του «αποκλεισμού» τους πολλές φορές από αυτό, εμπιστεύονται, ολοένα και περισσότερο, τα προγράμματα υγείας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, εμείς, στην Εθνική Ασφαλιστική, δημιουργούμε συνεχώς νέα προγράμματα για όλες τις ανάγκες των καταναλωτών. Προγράμματα που εξασφαλίζουν στους πολίτες πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως είναι η πρόληψη και η διάγνωση, καθώς και πρόσβαση σε παρόχους δευτεροβάθμιας περίθαλψης, όπως είναι όλα τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας τους.
Προγράμματα των οποίων το κόστος προσαρμόζεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε πολίτη καταναλωτή, δηλαδή το ασφάλιστρο που μπορεί να διαθέσει ένα άτομο ή μια οικογένεια για την κάλυψη των πραγματικών και ουσιαστικών αναγκών του. Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να συνεισφέρει όπου το Δημόσιο δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες.

– Είναι αναγκαίο το κράτος πρόνοιας ή όχι; Τι ρόλο καλούνται να αναλάβουν οι ασφαλιστικές στον τομέα αυτό;

Ε.Α.: Το κράτος πρόνοιας είναι αναγκαίο να υπάρχει για όλη την κοινωνία ως βασικός πυλώνας σε ένα από τα απαραίτητα αγαθά, όπως, ειδικά, είναι η υγεία. Πιστεύουμε ότι, σαν ασφαλιστική αγορά, θα μπορούσαμε να λειτουργούμε συμπληρωματικά και να βοηθήσουμε να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως λόγω της μεγάλης και μακρόχρονης εμπειρίας που έχουμε μέσω της συνεργασίας μας με παρόχους ιδιωτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.
Σήμερα, γνωρίζουμε ότι οι πολίτες που διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση καλούνται να χρηματοδοτήσουν δύο συστήματα υγείας: ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό. Το κράτος θα έπρεπε να δώσει σημαντικά κίνητρα, ώστε διά μέσου της ιδιωτικής ασφάλισης οι πολίτες να λάβουν το επιπλέον που δεν μπορεί να τους παρέχει το δημόσιο σύστημα υγείας. Πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες, με την οργάνωση και την εμπειρία που διαθέτουν, καθώς και με τα κατάλληλα προγράμματα, μπορούν να αναλάβουν το τμήμα εκείνων των παροχών και υπηρεσιών που αδυνατεί σήμερα να προσφέρει το δημόσιο σύστημα υγείας. Το ιδανικό θα ήταν το σύστημα να σχεδιαστεί από μηδενική βάση στη λογική των δύο πυλώνων, του δημόσιου και του ιδιωτικού, ώστε η αρχή της συμπληρωματικότητας να καταστεί πιο λειτουργική.

– Ψηφιακή υγεία, νέες τεχνολογίες: Ποια είναι τα κύρια οφέλη για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές;

Ε.Α.: Παρέχει: 1) Συνέχεια της φροντίδας, π.χ. ηλεκτρονικό φάκελο, 2) Ορθολογική παραπομπή από τον γιατρό και αναπομπή στον γιατρό του ασθενή, 3) Συνέχεια στη νόσο του ασθενή, με σημαντική μείωση των αχρείαστων διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων, 4) Ταχύτητα και ορθή διάγνωση, 5) Χρήση εφαρμογών σε smartphones για χρόνια νοσήματα και πολυθεραπευόμενους ασθενείς, που μειώνουν τα λάθη στην καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, και follow up της νόσου, 6) Γ-knife, ρομποτική χειρουργική, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποκατάστασης της υγείας του ασφαλισμένου, αλλά με κόστος για το δημόσιο σύστημα και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

– Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υιοθέτηση της ψηφιακής υγείας μειώνει το ιατρικό λάθος;

Ε.Α.: Σωστά, αρκεί να χρησιμοποιείται από το κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό. Η σωστή χρήση παράγει τεράστιο κοινωνικό όφελος.

– Ποιος ο ρόλος των νεοφυών επιχειρήσεων στο κομμάτι της υγείας;

Ε.Α.: Οι αναπτυσσόμενες ή νέες επιχειρήσεις στον χώρο της υγείας στοχεύουν στην υιοθέτηση νέων μεθόδων και τεχνολογιών, στην ποιότητα, είναι ευέλικτες και κρατάνε ψηλά την ανταγωνιστικότητα.

– Πώς μπορεί να μειωθεί το κόστος της υγείας;

Ε.Α.: Μπορεί να μειωθεί με την ενίσχυση της πρόληψης, με προγράμματα τακτικών ελέγχων των ασθενών με χρόνια προβλήματα και πολυνοσηρότητα, μείωση της πολυφαρμακίας και έλεγχο της συνταγογράφησης, καθιέρωση πρωτοκόλλων διαγνώσεων και θεραπειών, διερεύνηση των θεραπειών αποκατάστασης προς αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, προϊόντα επιμερισμού του κόστους (capitation), «σύγχρονες» συνεργασίες για την υιοθέτηση νέων τρόπων τιμολόγησης και αποζημίωσης.

– Χρειάζεται ειδική εκπαίδευση από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ώστε να πωληθούν τα νέα προϊόντα στην Υγεία. Θα μπορούσατε να πείτε, επίσης, ότι είναι ένας τομέας που δίνει τη δυνατότητα διεύρυνσης του μεριδίου της πίτας της αγοράς;

Ε.Α.: Χρειάζεται εκπαίδευση για να αφουγκραστούν πώς αλληλοεπιδρά το δημόσιο σύστημα υγείας με τον ιδιωτικό ασφαλιστικό χώρο, καθώς είναι σε θέση να γνωρίζουν τις ανάγκες των πολιτών. Σίγουρα, το θέμα «υγεία» δίνει τη δυνατότητα σε κάθε εταιρεία η οποία μελετά, αναγνωρίζει τις ανάγκες των πολιτών και δίνει πραγματικές λύσεις, να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά, γιατί η στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση, για την παροχή αξιοπρεπών παροχών υγείας για τη διάγνωση και τη θεραπεία, μάλλον αποτελεί μονόδρομο.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.