Το Επικουρικό Κεφάλαιο παίρνει Μετρα επανεισπραξης.Στα Δικαστήρια οι Ανασφάλιστοι

GREECE/

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα ανασφάλιστα οχήματα και τους παρανομούντες οδηγούς, καθώς η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων (Επικουρικό Κεφάλαιο) αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειες επανεισπραξης των αποζημιώσεων που κατέβαλε για λογαριασμό των ανασφάλιστων οδηγών.

Τα παραπάνω προαναγγέλλει μέσω του Nextdeal ο επανεκλεγείς πρόεδρος του Επικουρικού Κεφλαάιου (Ε.Κ.) κ. Γιώργος Βαλαής και προσθέτει ότι το Ε.Κ θα συνεργαστεί στενά με την πολιτεία και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για τον περιορισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων που κυμαίνονται στα 600.000, σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς του προέδρου της Επιτροπής Αυτοκινήτων της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Δημητρίου Ζορμπά.            

                                                                                                             

Παράλληλα, το Επικουρικό Κεφάλαιο υπόκειται σε ένα ριζικό «λιφτινγκ» με στόχο να γίνει ένας φιλικός, σύγχρονος, γρήγορος και αποτελεσματικός ασφαλιστικός πυλώνας που προσθέτει αξία στην προσπάθεια του ασφαλιστικού κλάδου να κερδίσει εμπιστοσύνη και να επιτύχει μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά, όπως αναφέρει ο κ. Βαλαής στην παρουσίαση του «νέου Επικουρικού» στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του οργανισμού.

Δείτε στη συνέχεια τα κύρια σημεία αυτής της παρουσίασης:

Εξελίξεις Επικουρικού Κεφαλαίου

Οικονομικές εξελίξεις 2019 – Πλήθος ζημιών και προβλεπόμενα ποσά

Ο λογαριασμός διαχείρισης της χρήσης 2019 παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 34.718.143,01 € και το συνολικό έλλειμμα του λογαριασμού την 31.12.2019 ανέρχεται στο ποσό των 274.208.878,52 €.

Το συνολικό πλήθος των εκκρεμών ζημιών μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία έτη κατά 66%, φτάνοντας τον αριθμό των 12.049 στις 31.12.2019, από 35.640 που ήταν 31.12.2016. Το συνολικό ποσό πρόβλεψης ακολούθησε και αυτό με τη σειρά του καθοδική πορεία σε ποσοστό 30% την τελευταία τριετία.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών παρουσίασε πτώση της τάξης 16%, με τις αντίστοιχες προβλέψεις να μειώνονται κατά 11% μέσα στο έτος φτάνοντας το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των 392 εκατ. €.

Από 1.1.2017 έως και 31.12.2019 έχουν αναγγελθεί 9.034 νέες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων και των νέων ζημιών Λογαριασμού Αρωγής). Το ποσό των πληρωθεισών ζημιών το αντίστοιχο διάστημα ανέρχεται σε 260 εκατ. €.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Λογαριασμός Επικουρικού Κεφαλαίου

Στις 31.12.2019 το σύνολο των εκκρεμών ζημιών ανερχόταν σε 5.324 με το αντίστοιχο προβλεπόμενο ποσό να ανέρχεται σε 164εκατ. €. Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών λογαριασμού Επικουρικού Κεφαλαίου μειώθηκε κατά 22% μέσα στο έτος, ενώ σε σχέση με τις 31.12.2016 παρουσίασε πτώση 51%. Σημειώνεται ότι, από 1.1.2016 έως και τις 31.12.2019, έχουν αναγγελθεί συνολικά 8.997 νέες ζημίες που αφορούν άγνωστα και ανασφάλιστα (2.993 ζημιές το 2016, 2.340 ζημιές το 2017, 1.866 ζημιές το 2018 και 1.798 ζημιές το 2019).

Λογαριασμός Αρωγής

Στις 31.12.2019 το σύνολο των εκκρεμών ζημιών ανέρχεται σε 6.725. με το αντίστοιχο προβλεπόμενο ποσό να ανέρχεται σε 228 εκατ. €. Ο συνολικός αριθμός εκκρεμών ζημιών μειώθηκε κατά 10% μέσα στο έτος, με το ποσό πρόβλεψης των εκκρεμών ζημιών να παρουσιάζει μείωση 17% μέσα στο έτος. Σημειώνεται ότι, από 1.1.2016 έως και τις 31.12.2019, έχουν αναγγελθεί συνολικά 3.192 νέες ζημίες που αφορούν το Λογαριασμό Αρωγής. Εξ αυτών 2.186 ζημιές αφορούν την εταιρεία Enterprise, 654 την εταιρεία International Life και 36 που αφορούν την Αιγαίον. Σημειώνεται ότι από τις 31.12.2016 το συνολικό πλήθος ζημιών μειώθηκε κατά 73%, με το αντίστοιχο ποσό πρόβλεψης να πέφτει κατά 41%.

Οι συνολικές εισφορές του Ε.Κ. σημείωσαν μικρή μείωση το 2019 και υπολογίστηκαν σε 60,1 εκατ. €. Οι εισφορές προέρχονται από τα μέλη του Ε.Κ.

  • Το 2019 πραγματοποιήθηκε εγραφή της USSA ως νέου μέλους στο Ε.Κ.
  • Το 2018 πραγματοποιήθηκαν ρευστοποιήσεις (κυρίως) χρεογράφων ύψους 2,6εκατ. €. Τα έσοδα από ρευστοποιήσεις ανήλθαν το 2019 σε 17,6εκατ. € και αφορούν κυρίως ρευστοποιήσεις χρεωγράφων και πωλήσεις ακινήτων.

Κατά το 2019, το Επικουρικό Κεφάλαιο εξόφλησε 21% λιγότερες ζημιές συγκριτικά με το 2018, ενώ πλήρωσε 91εκατ. € αποζημιώσεις, 12% λιγότερο σε σχέση με το 2018.

Κατά το 2019: Τα Γενικά Έξοδα του Ε.Κ. έχουν συνολική αύξηση 16%, αναμενόμενη λόγω της αύξησης των αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλη αύξηση στις Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων, ωστόσο είναι λογική αύξηση, αφού τα έξοδα αυτά αφορούν την εξόφληση των ζημιών για το 2019. Το 69% των εκκρεμών ζημιών (8.302 ζημιές) έχουν ποσό πρόβλεψης έως10 χιλ. € ανά ζημία και μέσο ποσό πρόβλεψης 2,8 χιλ. €. Το 8% των εκκρεμών ζημιών (1.005 ζημιές) έχουν ποσό πρόβλεψης από 100 χιλ. € έως €1 εκατ. € και μέσο ποσό πρόβλεψης 277 χιλ. €.

Άλλες σημαντικές εξελίξεις

  • Συνεργασία με την πολιτεία και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών για τον περιορισμό των ανασφάλιστων οχημάτων.
  • Συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για θέματα παλαιών εκκαθαρίσεων.
  • Διερεύνηση προτάσεων για αύξηση ρευστότητας και προσδιορισμός εναλλακτικών λύσεων για διακανονισμό εκκρεμών υποθέσεων.
  • Επανεξέταση οργανωτικής δομής και εταιρικής διακυβέρνησης προς αύξηση απόδοσης και αποτελεσματικότητας.

Διαχείριση Ακινήτων Επικουρικού Κεφαλαίου

Έχει ολοκληρωθεί η νομική, η τεχνική ωρίμανση και οι εκτιμήσεις για συνολικά 67 ακίνητα. Προέκυψαν από τους ελέγχους ενέργειες ωρίμανσης για 7 ακίνητα, για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές και είναι προς επίλυση.

Έχουν υπογραφεί συμβόλαια για 6 ακίνητα συνολικής αξίας περίπου 2 εκατ. €, ενώ ελήφθη η σχετική έγκριση άρσης των δεσμεύσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος για 3 ακόμα ακίνητα. Εκκρεμεί η υπογραφή συμβολαίων για 13 ακίνητα, η οποία όμως αναμένεται εντός του έτους.

Πλήρη σχετικά συμβόλαια έχουν ήδη σταλεί στην Τράπεζα της Ελλάδος για έλεγχο για την πλειονότητα των ακινήτων.

Έχουν επισπευσθεί ενέργειες των ασφαλιστικού εκκαθαριστή στα ακίνητα των Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ και Commercial Value για ολοκλήρωση των ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ και είναι πλέον έτοιμα.

Βρίσκεται σε προετοιμασία διαγωνισμός για 25 ακίνητα εντός του Ιουλίου, ενώ είναι ήδη έτοιμα περισσότερα από 20 ακίνητα για πώληση.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.