ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου και ο αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών θα έχουν αυξανόμενη επιρροή στο επιχειρηματικό τοπίο, όσο αφορά τις απώλειες, μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), οι περισσότερες αποζημιώσεις που πληρώνουν οι ασφαλιστικές για τις επιχειρήσεις που καλύπτουν, οφείλονται σε περιστατικά πυρκαγιών και εκρήξεων. Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρικών ασφαλιστικών απαιτήσεων προέρχεται κυρίως από τεχνικούς ή ανθρώπινους παράγοντες παρόλο που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προκληθεί μεγάλες απώλειες από φυσικές καταστροφές.

Read more