Ecofin ¨Οι τράπεζες να μοιράσουν Δάνεια στα νοικοκυριά,οχι μερίσματα στους μετόχους

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεδρίασαν χθες -μέσω τηλεδιάσκεψης φυσικά- για να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του CoViD-19 και τα σχέδια αντιμετώπισης της κρίσης.
Ως πρώτο αναγκαίο βήμα, οι Υπουργοί Οικονομικών επεσήμαναν ότι οι τράπεζες της οφείλουν τώρα να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν επηρεασθεί από την έξαρση του κορωνοϊού και όχι τους μετόχους τους.
 

Το Ecofin κάλεσε όλες τις τράπεζες, που δεν το έχουν αποφασίσει ακόμη, να συμμορφωθούν με τις συστάσεις των εποπτικών Αρχών και να μην προχωρήσουν στη διανομή μερισμάτων, χρησιμοποιώντας τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν και τα διαθέσιμα κέρδη τους                                                                                                                   

  • «για τη χορήγηση πιστώσεων σε άλλες επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση στους πελάτες τους με έναν τρόπο που βοηθά στη διασφάλιση της διατήρησης της οικονομικής δραστηριότητας».      
  •                                                                                
  • Στην ανακοίνωση του Ecofin υπογραμμίζεται
  • «είναι κρίσιμης σημασίας να συνεχισθεί η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των εταιρειών, περιλαμβανομένων των μικρομεσαίων, που υφίστανται προσωρινές δυσκολίες εν μέσω της πανδημίας COVID-19.
  • Για τον σκοπό αυτό, η πλήρης χρήση της ευελιξίας που έχει παρασχεθεί στο εποπτικό και λογιστικό πλαίσιο, είναι σημαντική σε μία περίοδο που η επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη χρηματοδοτικών πιέσεων είναι ζωτική για την οικονομία».

Το συμβούλιο χαιρέτισε τις πρόσφατες σχετικές ανακοινώσεις των εποπτικών Αρχών και τόνισε τη σημασία

  • «όλες οι Αρχές να συνεχίσουν να έχουν μία φιλόδοξη και συντονισμένη προσέγγιση όταν θα εξειδικεύσουν περαιτέρω πώς θα γίνει η καλύτερη χρήση της διαθέσιμης ευελιξίας για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται
  •   υπόψη οι διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί από τα κράτη – μέλη και τα πιστωτικά ιδρύματα και ότι υπάρχει το ίδιο επίπεδο σε όλα τα κράτη – μέλη».

Το Ecofin χαιρέτισε και τις πρόσφατες ανακοινώσεις και συστάσεις της ευρωπαϊκής Αρχής για τις ασφαλιστικές εταιρείες (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) για τον εντοπισμό μίας σειράς εργαλείων που επιτρέπουν ευελιξία στο σημερινό πλαίσιο Solvency II.

  • «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης και να συντονίζουμε τα ευρωπαϊκά και ευρωπαϊκά μέτρα. Όταν είναι αναγκαίο, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράσεις, μεταξύ των οποίων και νομοθετικές αν είναι σκόπιμο, για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο του COVID-19», καταλήγει η ανακοίνωση των υπουργών Οικονομικών της Ε Ε.

 

 

 

 

  •  

Ξεκινάει η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής σύνταξης ΑΤΛΑΣ

Ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία της νέας διαδικασίας απονομής κύριας σύνταξης «ΑΤΛΑΣ» στον e-ΕΦΚΑ, ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χειρόγραφης διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής λειτουργίας εντάσσονται δύο μεγάλες κατηγορίες αποφάσεων συνταξιοδότησης:

α) οι αποφάσεις μεταβίβασης κύριων συντάξεων λόγω θανάτου για τους ασφαλισμένους όλων των τέως ταμείων.

β) οι αποφάσεις συντάξεων γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι κατηγορίες αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των αποφάσεων συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν το 2019 και ειδικότερα η πρώτη 34.268 αποφάσεις και η δεύτερη περίπου 12.000 αποφάσεις. Συνολικά οι δύο κατηγορίες ξεπερνούν τις 46.000 αποφάσεις επί συνόλου 114.305 αποφάσεων συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν το 2019.

Η πιλοτική λειτουργία υποστηρίζει αυτοματοποιημένα τα 4 από 5 τα στάδια της πλήρους ψηφιακά αυτοματοποιημένης διαδικασίας, ειδικότερα:                               

                                                                                                      Read more

Η Ελλάδα βγαίνει στις Αγορές

Ο ΟΔΔΗΧ πήρε το πράσινο φως από το Υπουργείο Οικονομικών και Μεγάλη Τετάρτη θα εκδώσει το πρώτο μετά τον CoViD-19 ελληνικό ομόλογο. Πρόκειται για ένα 7ετές ομόλογο που θα συντονίσουν οι Citi, Commerzbank, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura και η Societe Generale

Το πλεονέκτημα αυτού του ομολόγου είναι πως  θα είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς τίτλων.

Σήμερα το 10ετές κρατικό ομόλογο φέρει επιτόκιο 1,80%, ενώ το 5ετές ομόλογο 1,36%

Η Ιδιωτική Ασφάλιση και η πανδημία

Σύμφωνα με τις περισσότερες αντασφαλιστικές συμβάσεις στις ασφαλίσεις υγείας, οι ασφαλιστικές καλύπτουν τις επιδημίες, όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής (καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου).

Ωστόσο το γεγονός ότι το βάρος της νοσηλείας το έφερε το δημόσιο σύστημα υγείας έθεσε εκ των πραγμάτων την ιδιωτική ασφάλιση στο «περιθώριο».

Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι «μη χρήσιμη». Άλλωστε η ιδιωτική ασφάλιση ποτέ δεν διεκδίκησε ρόλο ισότιμο με τη δημόσια ασφάλιση. Αντιθέτως, οι εκπρόσωποί της υποστηρίζουν το συμπληρωματικό ρόλο στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης και υγείας.

Επίσης, στο βαθμό που η αντιμετώπιση της επιδημίας είναι αντικείμενο του δημόσιου τομέα υγείας και εφόσον η ιδιωτική ασφάλιση είναι «αποκλεισμένη» από το δημόσιο σύστημα υγείας, τότε ο κλάδος μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο επιδοματικά, όπως και το πράττει.

Συνεπώς αυτό που θα πρέπει πραγματικά να αναζητηθεί μετά το πέρας της επιδημιολογικής κρίσης είναι αν μπορεί και ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης να γίνει πιο χρήσιμος σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις…